Toejoe en uw privacy

Fotomateriaal

De kinderen getoond op deze website zijn afkomstig van stockfoto's en zijn, voor zover bekend, niet gerelateerd aan gebruikers, beheerders of bouwers van deze website.

Wetgeving

De inhoud van deze website is conform de privacy-wetgeving van Nederland. Mocht u menen dat dit niet zo is, dan verzoeken wij u hiervan melding te maken door een e-mail te sturen naar info apenstaartje toejoe.nl.

Eigendomsrechten

De door gebruikers gepubliceerde onderdelen, zoals teksten, afbeeldingen of andere vormen van intelligente eigendom (kortweg: IE's) blijven eigendom van deze gebruikers. Ook indien deze IE's zijn overgenomen, dan wel de eigenaars hun account hebben opgeheven, blijven van rechtswege eigenaar van deze IE's.

Toejoe.nl zal geen actief beleid inzetten als het gaat om bestrijden van overtredingen van eigendomsrechten van IE's. De rechtmatige eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van zijn IE's.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, om functionaliteit van de website te verbeteren. Wat een cookie is kunt u lezen op Wikipedia.

Sinds 5 juni 2012 is het wettelijk verplicht u toestemming te vragen indien deze website een cookie wil gebruiken om uw surfgedrag (Google Analytics), advertentieprofielen, etc., bij te houden en deze door te geven aan adverteerders, andere websites, etc. Deze cookies worden tracking cookies genoemd.

Deze website maakt GEEN gebruik van tracking cookies, wél van gewone cookies. Derhalve werken wij zuiverder (geen doorgifte van uw informatie naar derden) en zijn wij niet verplicht u toestemming te vragen over het gebruik van cookies.